Combination toilet bidetCombination toilet bidetwashletwashlet
Combination toilet bidetCombination toilet bidetshawaa-toireshawaa-toire
legular spray to cleanregular spray to clean(wash)senjoo
move nozzle to wash wider areamove nozzle to wash wider areawaido-senjoowaido-senjoo
seatseatbenzabenza
toilet bowltoilet bowlbenkibenki
flush and clean the toiletflush and clean the toiletbenki-senjoobemki-senjoo
flushflushmizu o nagasumizu o nagasu
lever to flushlever to flushsuisen-rebaasuisen-rebaa
stopstopto(meru)to(meru)
dryerdryerkansookansoo
lowlowtei,hiku(i)tei,hiku(i)
highhighkoo,taka(i)koo,taka-i
offoffki(ru)ki(ru)
the volume of water(jet spray)the volume of water(jet spray)suiryoosuiryoo
strongstrongkyookyoo
medium,normalmedium,normalchuuchuu
weakweakjakujaku
very littlevery littlebibi
warming the seatwarming the seatdanboo-benzadanboo-bemza
water temperaturewater temperatureonsui-ondoonsui-ondo
dryer temperaturedryer temperaturekansoo-ondokansoo-ondo
seat temperatureseat temperaturebenza-ondobenza-ondo
beep tonebeep tonesoosa-on
nozzlenozzlenozurunozuru
bidet(bidet), a gentle stream of warm water for cleansing your frontbide
backa gentle stream of warm water for cleansing your backoshiri
deodorizingdeodorizingshooshuushooshuu
deodorizing automaticallydeodorizing automaticallyjidoo-dasshuujidoo_dasshuu
automatic flushing systemautomatic flushing systemjidoo-suisenjidoo_suisen
Energy Saving Modeenergy saving modesetsudensetsuden
flushing sound systemflushing sound systemotohimeotohime
Japanese styleJapanese stylewashikiwashiki
Western styleWestern styleyooshikiyooshiki
callcall(in case of an emergency)yobidashiyobidashi

kono botan wa suisenyoo dewa arimasen
kinkyuu
Please push button in case of an emergency.
(This is not a button to flush)
Konobotan wa suisenyoo dewa arimasen
Kinkyuu renrakuyoo oshi botan desu"

How to flushPlease press the lever hard to flush.Rebaa o tsuyoku oshite kudasai.
Please press the lever hard to flush.
akai ranpu ni te o chikazukeriu to,miau ga nagarenasu.Akai ranpu[sensor] ni te o chikazukeru to,mizu ga nagaremasu.
The toilet will automatically flush when you place your palm near the red light.
Shade here with your hand
Tentoo chuu
ni te o chikazukeru to, mizu ga nagaremasu.
benzaBenza o hanareruto,jidooteki ni(shizen ni) mizu ga nagaremasu.
When you leave the seat,it will flush automatically.